Robert Hammarstrand diskuterade skolfrågor

robert henrikAttention i Göteborg bjöd in Robert Hammarstrand som är ansvarig politiker för förskola, grundskola och utbildning i Göteborgs stad för att prata om skola för barn som har NPF.
Vi föräldrar och personer med egen erfarenhet som var på mötet har en stor kunskapsbank när det gäller dessa frågor.

Svåra frågor fick plats och diskuterades under kvällen, både deltagare sinsemellan och med Robert Hammarstrand pågick en aktiv diskussion och de 90 minuter som var avsatta gick fort.

Robert Hammarstrand berättade om att en arbetsgrupp som just nu jobbar med att ta fram en plan för hur stadsdelarna och staden möter elever med särskilda behov, som ska vara klar under hösten. Robert Hammarstrand antecknade flitigt för att ta med sig våra viktiga synpunkter och frågor, bland annat att vi får en samordning av stöd och hjälp till familjer när det gäller skolan och även andra delar som är viktiga.

Attention i Göteborg vill tacka alla som deltog under mötet och framöver kommer vi ordna liknande temakvällar med en inbjuden gäst för liknande diskussioner.

Anna Nolin
Henrik D. Ragnevi